Recepty przez internet

Recepty przez internet

Funkcja ta będzie dostępna w powiązaniu z systemu rejestracji internetowej. Dzięki niej pacjent uzyska możliwość zamówienia recepty na swoje leki. Szczegółowy opis wkrótce.

Planowany termin realizacji usługi maj-2018r.