WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZOWYCH

Obecnie na koncie epacjenta, dostępny jest wgląd w wyniki badań laboratoryjnych realizowanych w punktach WCZ SPZOZ.

Wyniki badań obrazowych zostaną udostępnione pacjentom w momencie uruchomienia usługi PACS w WCZ SPZOZ.

Planowany termin realizacji usługi: 31-03-2018r.

Szczegółowy opis usługi, wkrótce.